Hội nghị tổng kết chuyên đề về công tác tuyên giáo, nữ công (giai đoạn 2018-2022) >>Xem album khác

Đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên - Phó Chủ tịch CĐN phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị phía Bắc
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị phía Nam
Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TLĐ trao Cờ thi đua của TLĐ cho CĐ Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TLĐ trao bằng khen VHTT của TLĐ cho đ/c Lương Tuấn Đức - Phó Chủ tịch CĐ Trường CĐ Cơ điện và XD Bắc Ninh
Đồng chí Trần Văn Quý - Phó Chủ tịch TT CĐN trao cờ thi đua CĐN cho CĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong chuyên đề Tuyên giáo, Nữ công giai đoạn 2018-2022 nhận bằng khen của CĐN
Đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên trao bằng khen CĐN chuyên đề Tuyên giáo, Nữ công giai đoạn 2018-2022 cho các đơn vị có thành tích xuất sắc