Công đoàn cơ sở thành viên Nông trường Cà phê Chư Prong tổ chức Lễ Hội Cồng Chiêng, Hội thao Giải bóng chuyền nam, nữ, Cờ tướng cho cán bộ, công nhân người lao động >>Xem album khác

Nhân dịp kỉ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, Công đoàn cơ sở thành viên Nông trường Cà phê Chư Prong trực thuộc CĐCS Ia Grai của Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam tổ chức Lễ Hội Cồng Chiêng, Hội thao Giải bóng chuyền nam, nữ, Cờ tướng cho cán bộ, công nhân người lao động.