• Vài nét về sự hình thành và phát triển của Công đoàn...
  • Các tiêu chuẩn lao động cơ bản của Tổ chức Lao động...
  • Kết quả công tác đào tạo, tập huấn cán bộ công...
  • Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước trong ngành năm 2016
  • Những kết quả nổi bật của Nghiệp đoàn Nghề cá...
  • Kết quả chấm điểm, xét và công nhận chất lượng...
  • Kết quả chấm điểm, xét và công nhận chất lượng...
  • Kết quả chuyến thăm và tập huấn của đoàn đại biểu...
  • Trích bài phát biểu Hưởng ứng và phát động năm an...