• 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo Công...
  • Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ...
  • Công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn Nông nghiệp...
  • Kết quả công tác đối ngoại năm 2018 và phương hướng...
  • Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam thăm và tặng...
  • Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...
  • Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 (khóa...
  • Hội nghị tập huấn 2 miền Nam Bắc năm 2018
  • Kết quả chuyến thăm và tập huấn của đoàn đại biểu...