Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh PTTĐ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2030 >>Xem album khác

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2030
Đồng chí Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NN và PTNT VN báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02 giai đoạn 2009-2019
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu


Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020


Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh PTTĐ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2030


Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khoá V (mở rộng), tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020  • Số lượt truy cập: 3075149  
  • Số người online: 6