Thứ Bảy, 27/11/2021  
Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn LĐVN tại Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 và Hướng dẫn số 35/HD-TLĐ ngày 21/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ trẻ em mồ côi (dưới 16 tuổi) là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19.
Ngày 20/11, ngày truyền thống của Ngành giáo dục Việt Nam, ngày tôn vinh những người làm công tác giáo dục, cũng chính là dịp để mọi thế hệ học trò bày tỏ lòng tri ân đặc biệt tới các thầy cô giáo, những người đã và đang miệt mài với sự nghiệp trồng người.
Với phương châm hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên, người lao động và nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Rau quả, nông sản năm 2021 là tập trung chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.
1 2 3
THƯ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM - 20/11/2021
Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn đang công tác, giảng dạy tại các Trường thuộc Bộ lời...
  Hội nghị, Hội thảo của BWI khu vực châu Á –Thái Bình Dương
  Thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TLĐ ngày 28/10/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đoàn công tác Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã tham dự chuỗi các hoạt động của Công đoàn Gỗ và Xây dựng quốc tế (BWI) khu vực châu Á...
   Công đoàn Tổng công ty Rau quả, nông sản tiếp tục đồng hành chăm lo cho lợi ích CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh covid 19
   Với phương châm hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên, người lao động và nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Rau quả, nông sản năm 2021 là tập trung chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch...
    Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trao “Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi, gia đình ĐVCĐ Công ty CP Kỹ nghệ lạnh
    Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn LĐVN tại Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 và Hướng dẫn số 35/HD-TLĐ ngày 21/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ trẻ em mồ côi (dưới 16 tuổi) là con đoàn viên công đoàn tử vong...
     
     THNG TIN

     Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020


     Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh PTTĐ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2030


     Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khoá V (mở rộng), tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
     Số/Ký hiệu: 200/CĐN Ngày: 23/11/2021
     Kế hoạch thực hiện "Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030" và "Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030" trong CNVCLĐ

     Số/Ký hiệu: 192/CĐN Ngày: 11/11/2021
     V/v chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19

     Số/Ký hiệu: 186/HD-CĐN Ngày: 8/11/2021
     Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

     Số/Ký hiệu: 185/KH-CĐN Ngày: 8/11/2021
     Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

    • Số lượt truy cập: 3098173  
    • Số người online: 6